banner_nika_hozyaike      banner_pos_bekker     banner_specpredl_roznica_2

Цена продвижения сайта

Опубликовано: 02.04.2018

Таким образом, для того чтобы продвинуть сайт до такой посещаемости, мне понадобилось 7 месяцев. Жесть, даже сам как-то об этом не задумывался. И это притом, что ресурс еще и успел попасть 3 раза под фильтр АГС от Яндекса : smile: .

Итак, как же продвинуть сайт в поисковиках самому:

1, подробнее цена продвижения сайта. Выбор шаблона.
Многие специалисты считают, что шаблон должен быть обязательно уникальным, поэтому его нужно заказывать у фрилансеров. Возможно это и правда, и если у вас есть деньги, то можете просто заказать шаблон и не тратить время на то, чтобы день и ночь исправлять там ошибки и удалять ненужный код. Но проблема в том, что денег на то время у меня не было. Я студент и нигде не работал. Стипендию получал, но ее категорически не хватало. В общем, кто был студентом, тот поймет : smile: .

Так вот, я решил скачать бесплатный шаблон и самостоятельно его переработать. Исправил все ошибки, немного переделал внешний вид, и получилось совсем неплохо. Можете посмотреть, шаблон с того времени не менял и не собираюсь, хотя блог уже давно на него заработал.

Сразу оговорюсь, что не использовать в статье принятую в среде оптимизаторов терминологию я не смогу, ибо это существенно увеличит ее объем. Посему предлагаю вам периодически обращаться к небольшому словарю SEO-шника, если какие-то термины покажутся вам не до конца понятными, подробнее тут цена продвижения сайта.

Итак, раскрутка начинается даже еще раньше, чем вы приступаете к созданию и наполнению контентом своего проекта, который нужно будет продвинуть в поисковых системах России и интернета. Наверное вы уже поняли, что я говорю о выборе подходящего доменного имени.

Дело в том, что ключевые слова, встречающиеся в домене ресурса, имеют очень большой вес для поисковиков, и если будущий проект вы планируете продвигать в основном по какому-либо одному высокочастотному и высококонкуретному взятому из статистики поисковых запросов Яндекса, то « знатоки» вам могут посоветовать подобрать для него доменное имя, которое бы содержало в себе транслитерацию основного ключевого запроса (типа, plastikovovie-okna.ru).

Кэр: спасибо за замечание  — буду править, как только руки дойдут до той публикации.

uk

Таким чином, для того щоб просунути сайт до такої відвідуваності, мені знадобилося 7 місяців. Жесть, навіть сам якось про це не замислювався. І це притому, що ресурс ще й встиг потрапити 3 рази під фільтр АГС від Яндекса : smile: .

Отже, як просунути сайт в пошукових системах самому:

1, детальніше ціна просування сайту. Вибір шаблону.
Багато фахівців вважають, що шаблон повинен бути обов'язково унікальним, тому його потрібно замовляти у фрілансерів. Можливо це і правда, і якщо у вас є гроші, то можете просто замовити шаблон і не витрачати час на те, щоб день і ніч виправляти там помилки і видаляти непотрібний код. Але проблема в тому, що грошей на той час у мене не було. Я студент і ніде не працював. Стипендію отримував, але її категорично не вистачало. Загалом, хто був студентом, той зрозуміє : smile: .

Так от, я вирішив завантажити безкоштовний шаблон і самостійно його переробити. Виправив всі помилки, трохи переробив зовнішній вигляд, і вийшло зовсім непогано. Можете подивитися, шаблон з того часу не змінював і не збираюся, хоча блог вже давно на нього заробив.

Відразу обмовлюся, що не використовувати у статті прийняту в середовищі оптимізаторів термінологію я не зможу, бо це суттєво збільшить її обсяг. Тому пропоную вам періодично звертатися до невеликого словника SEO-шника, якщо якісь терміни здадуться вам не до кінця зрозумілими, докладніше тут ціна просування сайту.

Отже, розкрутка починається навіть ще раніше, ніж ви приступаєте до створення та наповнення контентом свого проекту, який потрібно буде просунути в пошукових системах Росії та інтернету. Напевно ви вже зрозуміли, що я говорю про вибір відповідного доменного імені.

Справа в тому, що ключові слова, що зустрічаються в домені ресурсу, мають дуже велику вагу для пошукачів, і якщо майбутній проект ви плануєте просувати в основному по якому-небудь одній високочастотній і высококонкуретному взятому зі статистики пошукових запитів Яндекса, то « знавці» вам можуть порадити підібрати для нього доменне ім'я, яке б містило в собі транслітерацію основного ключового запиту (типу, plastikovovie-okna.ru).

Кер: дякую за зауваження  — буду правити, як тільки руки дійдуть до тієї публікації.

видео цена продвижения сайта | видеo ценa прoдвижения сaйтa

Наш магазин

Сезонные товары

Icon    Доставка в течение дня
Icon    Работаем с 09:00 до 18:00 кроме выходных
Icon    Возврат в течении 14 дней
Icon    Гарантия на все товары
rss